meting bersama konsortium 1

22 Mac 2016 - Mesyuarat bersama-sama ahli-ahli konsortium di bawah DUBS berkenaan pengagihan kerja-kerja Pan Borneo kepada konsortium DUBS. Mesyuarat dan penerangan di lakukan oleh Ir Haji Zawawi Hj Embong. Timbalan Presiden DUBS merangkap Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Pan Borneo DUBS.