MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

KENYATAAN SEBUTHARGA

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja berikut :-

BIL NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA PENDAFTARAN KELAS/KEPALA/SUBKEPALA

CIDB

KATEGORI / GRED

YURAN DOKUMEN  /

DEPOSIT

TEMPAT JUALAN DOKUMEN SEBUTHARGA
      KELAS KEPALA

SUB KEPALA

  TENDER (RM)  
1 SRDC/PW/Q/3/17 Membaiki Jeti Di Kawasan Lower Naman, Durian. F III 3 (c)

Berdaftar

Dengan CIDB (PPK)

TIADA

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wisma Sanyan, No 1, Jalan Sanyan, 96000 Sibu.

2. Dokumen Sebutharga boleh di perolehi pada waktu pejabat pada dan selepas 17 Oktober 2017. Dokumen sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

3. Kontraktor / wakil kontraktor hendaklah membawa berrsama sijil pendaftaran ASAL serta salinannya yang telah diakui sah yang dikeluarkan oleh Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) semasa mengambil Dokumen Sebutharga.

4. Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut :-

    a) Sijil Pendaftaran Perniagaan

    b) Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ dan

    c) Sijil CIDB

    Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Sebutharga boleh menolak tawaran yang dikemukakan.

5. Dokumen Sebutharga yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas Tarikh Tutup, Nombor serta Tajuk Sebutharga dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti berikut :-

SETIAUSAHA

MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

TINGKAT 18, WISMA SANYAN

NO. JALAN SANYAN

96000 SIBU, SARAWAK.

6. Tarikh tutup bagi semua sebutharga di atas adalah pada 24 Oktober 2017, Jam  11.30 pagi dan sebarang dokumen sebutharga yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

7. Tempoh sah laku sebutharga hendaklah 90 hari dari tarikh tutup.

8. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu tidak terikat untuk menerima tawaran sebutharga yang terendah atau mana-mana tawaran.

SETIAUSAHA

MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

ahli

Keahlian

Anda boleh memohon secara online.

foto

Galeri Foto

Layari koleksi foto aktiviti DUBS.

video

Galeri Video

Himpunan video-video DUBS.

download

Download

Muat turun dokumen berkaitan.