ABDUL KADIER SAHIB

Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak (DUBS) - Setelah YBhg Datu Haji Abang Halmi Tan Sri Ikhwan dilantik sebagai Ahli Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) kini DUBS sekali lagi mendapat pengiktirafan iaitu YBhg Datuk Haji Abdul Kadier Sahib, Naib Presiden DUBS telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB).

Perlantikan ini daripada Menteri Pengangkutan Malayisa yang mendapat persetujuan daripada YAB Perdana Menteri Malaysia. Perlantikan ini berkuatkuasa daripada  9 Julai 2020 sehingga 8 Julai 2021, selama tempoh satu tahun.